Wijzigingen ADR / IMDG 2019 en Ladingzekering 2018

Wist u dat het vervoer van Gevaarlijke Stoffen over de weg (ADR) en over de zee (IMDG) op 1 januari 2019 weer een aantal wijzigingen kent?

Wist u dat sinds 21 januari 2018 de wegcode en de regels met betrekking tot ladingzekering werden gewijzigd en verscherpt?

  • Welke aspecten worden ingevoerd of komen te vervallen?
  • Wat zijn de gevolgen en implicaties van deze wijzigingen?

Op al deze vragen wordt antwoord gegeven op een door ESI georganiseerde bijscholingsnamiddag, in samenwerking met GC-Advice

Antwoorden van belang, want onoordeelkundig omgaan met gevaarlijke goederen kan aanzienlijke (financiële) gevolgen hebben voor zowel de chauffeur, de toezichthoudende verantwoordelijken, als voor de zaakvoerder en het bedrijf.

Aan het woord zijn specialisten van het veiligheidscentrum ESI en GC-Advice.

De bijscholingsnamiddag vindt plaats op dinsdag 27 november 2018 in De Montil - Essene (Affligem), en wordt niet herhaald!

Deze studienamiddag zal u wegwijs maken in de wijzigingen binnen de bovenvermelde reglementeringen, welke van belang zijn voor uw dagdagelijkse activiteiten.

Bovendien kan u hier terecht met ùw specifieke vragen en krijgt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen mee naar huis! Gegarandeerd een dagelijkse meerwaarde voor uw bedrijf.

Gepersonaliseerd deelnamecertificaat (Hoofdstuk 8.2.3.) voor iedere aanwezige deelnemer, alsook een bijscholingsattest voor de milieucoördinator!

Het volledige programma met inschrijvingsformulier kunt u hier downloaden.