Examens

Sinds 1 januari 2018 is het examen voor de ADR chauffeursopleiding aangepast.

Er is geen verschil meer tussen het examen van de personen die de initiële basiscursus hebben gevolgd en degene van de vervolmakingscursus. Het examen bestaat alleen maar uit meerkeuzevragen waarvan er altijd maar 1 antwoord correct is. Bij het examen voor de colli worden er 25 vragen gesteld, bij het examen van de specialisatie voor de tank zijn dat er 20. U moet 50% of meer halen om geslaagd te zijn.

Op deze pagina kunt u een paar online tests terug vinden die u toelaten om uw kennis te testen.

Online test

De volgende onderdelen en lijsten zijn beschikbaar als online test: