Subsidiemogelijkheden voor België

Subsidie Sociaal Fonds

Indien uw werknemers zijn ingeschreven als arbeider in de RSZ-categorie 083, kunt u onderstaande subsidie bekomen van het Sociaal Fonds:

 • Initiële Basisopleiding: 134,00 €
 • Specialisatie Tankvervoer: 81,00 €
 • Herhalingscursus Colli: 97,00 €
 • Herhalingscursus Colli & Tank: 177,00 €
 • Tussenkomst voor examen: €
 • Tussenkomst voor herexamen: 25,27 €

Subsidie kmo-portefeuille

ESI is geregistreerd als dienstverlener voor de kmo-portefeuille onder het nummer DV.O104995.

Op 1 januari 2009 werd de kmo-portefeuille gelanceerd. De kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waarlangs ondernemers jaarlijks tot 15.000 euro subsidies kunnen bekomen voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren. Deze maatregel komt in de plaats van het opgegeven BEAweb. Kleine ondernemingen kunnen 30% steun ontvangen, de middelgrote ondernemingen 20%, op de in aanmerking komende kosten.

Deze subsidie kan enkel aangevraagd worden via www.kmo-portefeuille.be aangezien de aanvraag, verwerking, toekenning en beheer van de subsidie volledig gebeurt via een elektronische ondernemerschapsportefeuille.

Subsidie opleidingscheques voor werknemers

Waarvoor kan u opleidingscheques gebruiken?

Alle werknemers die wonen in Vlaanderen of in het Brussels Gewest kunnen gebruik maken van de opleidingscheques van de Vlaamse overheid:

 • met de cheques kan u een opleiding, een loopbaanadvies of een competentiemeting betalen
 • u kan de cheque ook gebruiken voor opleidingen die u volgt tijdens de opname van een tijdkrediet of via betaald educatief verlof
 • indien u geen diploma secundair of hoger onderwijs heeft behaald, kan u voor bepaalde opleidingen extra tussenkomsten krijgen.

Voor elke opleiding die u met opleidingscheques betaalt, past de Vlaamse overheid per cheque de helft bij. Per kalenderjaar kan u maximaal voor 250 euro opleidingscheques aankopen. Opleidingscheques voor werknemers gelden echter niet voor zelfstandigen en ook niet voor opleidingen die gevolgd worden in opdracht van de werkgever.

Waar kan u opleidingscheques aanvragen?

U kan bij de VDAB opleidingscheques aanvragen:

Voor de uitgifte van de cheques heeft de VDAB een overeenkomst met de firma Accor.
Opgelet:

 • bestel uw cheques tijdig, ze zijn in aantal beperkt
 • u kan de cheques aanvragen tot 2 maanden na de start van een opleiding of het afleggen van een examen of test
 • u kan de cheques gedurende 14 maanden gebruiken. De begin- en einddatum staat op de cheque vermeld.

Sectoraal vormingsfonds van werknemers van PC 116 en 207 (chemie, kunststoffen en life sciences)

Co-valent, het vormingsfonds van chemie, kunststoffen en life sciences (werknemers van PC 116 en 207) geeft aan de bedrijven die tot RSZ-categorie 087 behoren de mogelijkheid om hun opleidingskosten terugbetaald te krijgen door subsidies.

Uw bedrijf betaalt de kosten van de opleidingen en dient nadien de bewijsstukken bij Co-valent in. U vindt meer info op www.co-valent.be.

Subsidie Constructiv (PC 124)

Wij zijn erkend als opleidingscentrum door Constructiv, het opleidingsfonds van de bouwsector. Bedrijven en arbeiders van de sector (PC 124) krijgen financiële voordelen wanneer ze opleidingen volgen. Contacteer uw regionaal kantoor voor meer info.