Nieuws

ADR

Het corrigendum voor Hét ADR-Reglement 2021-2023 van ESI kunt downloaden via Corrigendum 21-23.

ALG

ESI Brandweerdiensten helpt bij berging gezonken ex-‘Flandria I’ uit de Maas in Hoei. Lees verder.

ADR

Voor bestuurders die wonen of werken in België tellen onze ADR opleidingen nu ook mee voor de nascholing in het kader van code 95. Meer info.

IATA

De belangrijkste wijzigingen die van kracht zijn vanaf 1 januari 2022 voor IATA zijn terug te vinden in SIGNIFICANT CHANGES AND AMENDMENTS TO THE 63RD EDITION (2022)

ADR

Sinds 1 oktober 2020 is de Beverentunnel een tunnel van categorie D! Meer info is terug te vinden op de site van Wegen en Verkeer.

Wat biedt ESI?

Dienstverlening

Veiligheidscentrum ESI biedt u 24 uur op 24 een professionele dienstverlening met betrekking tot de totale transport-, overslag- en opslagproblematiek inzake gevaarlijke stoffen. Het centrum fungeert als een flexibele coördinatie- en ombudsdienst en u kan er ondermeer terecht voor volgende diensten:

 • Een hotline (inlichtingen en informatie à la minute)
 • Opmaak van documenten
 • Opmaak van gevarenkaarten (schriftelijke instructies) in 21 talen
 • Aanbieden van ADR/IMO/IATA/GHS etiketten en naslagwerken
 • Opmaak van veiligheidsinformatiebladen
 • Opmaak van interne noodplannen voor bedrijven en instellingen (KB 16 februari 2006, art. 5)
 • Advisering voor het nemen van schadebeperkende maatregelen
 • Coördinatie bij incidenten en ongevallen
 • Onafhankelijke audits

Opleidingen

Europees erkende cursussen inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer

Deze Europese verordening voorziet dat de verzorgers en bestuurders van wegvoertuigen die gebruikt worden voor het commercieel transport van landbouwhuisdieren sinds 5 januari 2008 over een certificaat van vakbekwaamheid moeten beschikken. Dit certificaat, Europees rechtsgeldig kan je behalen na het hebben gevolgd van een praktijkgerichte specialistische opleiding.

Europees erkende cursussen (Ministerie van Verkeer) inzake het wegtransport van gevaarlijke stoffen (ADR opleidingen)

 • Basiscursus stukgoed (colli) en losgestort vervoer van gevaarlijke stoffen
 • Specialisatiecursus tankvervoer van gevaarlijke stoffen
 • Opfrissingscursus basis (colli)/tankvervoer van gevaarlijke stoffen

Onderwijs maatschappelijke veiligheid: Brandweerdiensten

 • Brandwacht
 • Veiligheidswacht
 • Radiocommunicatie
 • Redden van (landbouw)dieren
 • Reddingen en werken besloten ruimtes
 • Werken met filtermaskers
 • Werken met leef- en perslucht
 • Werken in overdrukpak
 • Werken in gaspak
 • Werken met UHD
 • Ontzetten van verkeersslachtoffers
 • Auto te water
 • Onderdompelen van voertuigen
 • Onderhoud en veilig nazicht van interventievoertuigen incl. materiaal
 • Noodherstellingen uitvoeren tijdens interventie
 • Hoeveel brandblusmiddelen plaats je ?
 • Kleine brandblusmiddelen
 • Grote brandblusmiddelen
 • Groot bluswatertransport
 • Wateroverlast
 • Interventie gevaarlijke stoffen
 • Rijden en werken met prioritaire voertuigen
 • Varen en werken met prioritaire vaartuigen
 • Interventie op hoogte
 • Interventie op en onder water

Ook andere opleidingsmodules Brandweerdiensten zijn beschikbaar op eenvoudig verzoek neem contact op voor meer info.


Bedrijfscursussen

 • Omgaan met gevaarlijke stoffen
 • Opleiding van andere personen dan de bestuurders die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR 1.3)
 • Kleine brandblusmiddelen
 • Eerste hulp bij ongevallen (erkend door het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling)
 • Verkeersopleiding: voor de uitvoering hiervan doen wij beroep op Rijschool SECURA, vaste partner inzake professionele verkeers- en rijopleidingen, en officieel erkend als rijschool met het stamnummer 2586. De opleidingen worden gegeven door een team van zeer ervaren en gebrevetteerde instructeurs.
 • IATA awareness training
 • IMDG awareness training

Al onze cursussen worden gegeven door lesgevers die, naast de nodige theoretische en didactische kennis, een meer dan ruime praktijkervaring bezitten.

Examencentrum

We zijn door het Ministerieel besluit van 3 september 2007 erkend als examencentrum voor het organiseren van het examen voor :

Veiligheidsadviseur

 • voor het vervoer via de weg (ADR)
 • voor het vervoer via de binnenvaart (ADN)
 • voor het vervoer via het spoor (RID)

Examens kunnen afgenomen worden in ons examencentrum te Ieper of kan na afspraak georganiseerd worden op de cursuslocatie.