Nieuws

ADR

Voor bestuurders die wonen of werken in België tellen onze ADR opleidingen nu ook mee voor de nascholing in het kader van code 95. Meer info.

IATA

De belangrijkste wijzigingen die van kracht zijn vanaf 1 januari 2021 voor IATA zijn terug te vinden in SIGNIFICANT CHANGES AND AMENDMENTS TO THE 62ND EDITION (2021)

ADR

Vanaf 1 oktober 2020 wordt de Beverentunnel een tunnel van categorie D! Meer info is terug te vinden op de site van Wegen en Verkeer.

IMDG

Door de COVID-19 pandemie zal de gedrukte versie van de IMDG Code(Amendement 40-20) pas ergens begin 2021 beschikbaar zijn. Amendement 39-18 blijft sowieso nog geldig tot 31/12/21.

ADR

O.a. België en Nederland ondertekenen multilateraal akkoord M324 waardoor ADR certificaten die vervallen tussen 1/03/20 en 1/11/20 geldig blijven tot 30/11/20. Meer info te vinden op de site van Departement Mobiliteit en Openbare Werken

ALG

Cursusplanning voor 2020 is terug te vinden op Esi.be/nl/opl_chauffeur!

Wat biedt ESI?

Dienstverlening

Veiligheidscentrum ESI biedt u 24 uur op 24 een professionele dienstverlening met betrekking tot de totale transport-, overslag- en opslagproblematiek inzake gevaarlijke stoffen. Het centrum fungeert als een flexibele coördinatie- en ombudsdienst en u kan er ondermeer terecht voor volgende diensten:

 • Een hotline (inlichtingen en informatie à la minute)
 • Opmaak van documenten
 • Opmaak van gevarenkaarten (schriftelijke instructies) in 21 talen
 • Aanbieden van ADR/IMO/IATA/GHS etiketten en naslagwerken
 • Opmaak van veiligheidsinformatiebladen
 • Opmaak van interne noodplannen voor bedrijven en instellingen (KB 16 februari 2006, art. 5)
 • Advisering voor het nemen van schadebeperkende maatregelen
 • Coördinatie bij incidenten en ongevallen
 • Onafhankelijke audits

Opleidingen

Europees erkende cursussen inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer

Deze Europese verordening voorziet dat de verzorgers en bestuurders van wegvoertuigen die gebruikt worden voor het commercieel transport van landbouwhuisdieren sinds 5 januari 2008 over een certificaat van vakbekwaamheid moeten beschikken. Dit certificaat, Europees rechtsgeldig kan je behalen na het hebben gevolgd van een praktijkgerichte specialistische opleiding.

Europees erkende cursussen (Ministerie van Verkeer) inzake het wegtransport van gevaarlijke stoffen (ADR opleidingen)

 • Basiscursus stukgoed (colli) en losgestort vervoer van gevaarlijke stoffen
 • Specialisatiecursus tankvervoer van gevaarlijke stoffen
 • Opfrissingscursus basis (colli)/tankvervoer van gevaarlijke stoffen

Bedrijfscursussen

 • Omgaan met gevaarlijke stoffen
 • Opleiding van andere personen dan de bestuurders die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR 1.3)
 • Kleine brandblusmiddelen
 • Eerste hulp bij ongevallen (erkend door het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling)
 • Verkeersopleiding
 • IATA awareness training
 • IMDG awareness training

Al onze cursussen worden gegeven door lesgevers die, naast de nodige theoretische en didactische kennis, een meer dan ruime praktijkervaring bezitten.

Examencentrum

We zijn door het Ministerieel besluit van 3 september 2007 erkend als examencentrum voor het organiseren van het examen voor :

Veiligheidsadviseur

 • voor het vervoer via de weg (ADR)
 • voor het vervoer via de binnenvaart (ADN)
 • voor het vervoer via het spoor (RID)

Examens kunnen afgenomen worden in ons examencentrum te Ieper of kan na afspraak georganiseerd worden op de cursuslocatie.