Duplicaat aanvragen na verlies of diestal van uw ADR-certificaat

Is uw certificaat geldig voor de gevaarsklassen 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 en / of 9?

Dan moet u een duplicaat aanvragen bij de cel ADR van de Vlaamse overheid. Op uw ADR-certificaat vindt u tot welke gevaarsklasse uw goederen behoren.

1. Aangifte

Doe eerst aangifte van verlies bij de lokale politie of de bevoegde dienst van uw gemeente.

2. Uw duplicaat aanvragen via mail of post

Vraag tijdig uw duplicaat aan bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. U kunt tot 1 maand na het ontvangen van uw attest van verlies een duplicaat aanvragen. Voeg het attest van verlies toe als bijlage. U kunt uw aanvraag indienen:

  • Via mail naar adr@mow.vlaanderen.be
  • Per post naar:
    Departement Mobiliteit en Openbare Werken
    Cel ADR
    Koning Albert II-laan 20 bus 2
    1000 Brussel

3. Uw duplicaat via post ontvangen

Ongeveer 4 à 7 werkdagen nadat het departement uw attest van verlies ontvangen heeft, wordt het duplicaat met de post aangetekend verstuurd naar uw domicilie-adres. Sinds 1 januari 2019 betaalt u 20 euro (excl. btw) voor uw duplicaat.

Is uw certificaat geldig voor de gevaarsklasse 1 (ontplofbare stoffen en voorwerpen)?

Dan moet u een duplicaat aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. Op uw ADR-certificaat vindt u tot welke gevaarsklasse uw goederen behoren.

1. Aangifte

Doe eerst aangifte van verlies bij de lokale politie of de bevoegde dienst van uw gemeente.

2. Uw duplicaat aanvragen via mail

Stuur een mail, samen met uw attest van verlies, naar de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie via ctrl.adr@economie.fgov.be

Is uw certificaat geldig voor de gevaarsklasse 7 (radioactieve stoffen)?

Dan moet u een duplicaat aanvragen bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Op uw ADR-certificaat vindt u tot welke gevaarsklasse uw goederen behoren.

1. Aangifte

Doe eerst aangifte van verlies bij de lokale politie of de bevoegde dienst van uw gemeente.

2. Uw duplicaat aanvragen via mail

Stuur een mail, samen met uw attest van verlies, naar het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) via transport@fanc.fgov.be