Overzicht van onze opleidingen

Studienamiddagen

 • ADR / IMDG 2019 en Ladingzekering 2018
 • ADR-boetes doen naar adem happen! of Nieuw KB van toepassing, gevolgen van de nieuwe EU-richtlijn...
 • Vastzetten van ladingen, oorzaak en gevolgen van ladingverlies

ADR opleidingen

 • Startersopleiding voor bedrijven
 • Aansprakelijkheden voor bedrijven
 • Ongevallen met gevaarlijke stoffen
 • Werken met gevaarlijke stoffen voor arbeiders
 • Werken met gevaarlijke stoffen voor bedienden

IMDG opleidingen

 • Startersopleiding voor bedrijven
 • Aansprakelijkheden voor bedrijven
 • Werken met gevaarlijke stoffen voor arbeiders
 • Werken met gevaarlijke stoffen voor bedienden

IATA opleidingen

 • Startersopleiding voor bedrijven
 • Aansprakelijkheden voor bedrijven
 • Werken met gevaarlijke stoffen voor arbeiders
 • Werken met gevaarlijke stoffen voor bedienden

Overige opleidingen

 • ADN / RID
 • Redden van (landbouw)dieren
 • VLAREM startersopleiding voor bedrijven
 • VLAREM aansprakelijkheden voor bedrijven
 • Brandbestrijding: werken met kleine brandblusmiddelen
 • Nijverheidshelper: ongevallen op de werkvloer
 • Verkeersopleiding
 • Naschoolse vorming voor land-, tuinbouwers en veehandelaars