Code 95

Het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E van 17 juli 2020 voorziet dat onder andere opleidingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen meetellen voor de nascholing in het kader van code 95.

Voor wie?

Enkel de bestuurders die wonen of werken in België kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Aantal punten

Het aantal punten is afhankelijk van de gevolgde opleiding:

Opleiding Aantal punten
Basiscursus colli 14
Basiscursus colli + tank 14
Herhalingscursus colli 7
Herhalingscursus colli + tank 14
Herhalingscursus colli + basiscursus tank 14